Google ปล่อย Google Podcast Manager สำหรับวิเคราะห์ Podcast

Google ได้ปล่อย Google Podcast Manager ออกมาสำหรับผู้จัด Podcast เพื่อที่จะดูข้อมูลเชิงลึกของผู้ฟังที่ฟังผ่าน Google Podcast ไม่ว่าจะเป็นจำนวนนาทีที่ฟัง ฟังถึงนาทีที่เท่าไหร่ ฟังผ่านอุปกรณ์อะไรบ้าง เพื่อที่จะนำไปต่อยอดในการพัฒนารายการ หรือทำการตลาดต่อไป โดยให้บริการฟรี

ทั้งนี้ตลาด Podcast ในบ้างเราก็มีการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะการมี Content Creator ที่เป็นบริษัท หรือมีแบรนด์ใหญ่ๆ ลงมาในสนามของ Podcast กันบ้างแล้ว ทำให้เครื่องมือดังกล่าวสามารถวิเคราะห์รายการของผู้จัดได้มากยิ่งขึ้น

สามารถเปิดใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ทาง Google Podcast Manager