[Book]มนุษย์ยืนอยู่บนปลา Man on Fish

หนังสือที่น่าดึงดูดใจด้วยชื่อของนักเขียน เพราะส่วนมากจะรู้จักกับงานของคนๆนี้ด้วยผลงานศิลปะแขนงอื่นมากกว่างานเขียน เมื่อได้ลองมาสัมผัสกับตัวอักษรของคนๆนี้ก็ยอมรับเลยว่าเขาสามารถอยู่ในวงการศิลปะได้หลายแขนงจริงๆ รวมถึงการเขียนหนังสือ ไม่แน่ใจว่านี่คือหนังสือที่เป็นรูปวาดจากงานเขียน หรืองานเขียนจากรูปวาด อะไรที่เกิดขึ้นก่อน หรือทั้งสองสิ่งนี้จะเกิดขึ้นพร้อมๆกัน ที่สามารถสื่ออารมณ์ถึงกันและกันได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญคือทั้งรูปภาพและงานเขียนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอย่างชัดเจน สิ่งที่ชายหนุ่มคนนี้สื่อสารออกมาคือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหลายๆสิ่งรอบตัว บางครั้งก็เข้าใจได้โดยทันที บางครั้งก็ต้องอาศัยการตกตะกอนของความคิด แต่โดยรวมสิ่งที่ได้รับสารจากหนังสือเล่มนี้ทำมห้คนอ่านอย่างเราๆมีความรู้สึกและความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายเลยทีเดียว มนุษย์ยืนอยู่บนปลา Man on Fish โลเล ทวีศักด์ ศรีทองดี เขียน สำนักพิมพ์อะบุ๊ก 152 หน้า 225 บาท