สรุป Digital Matters 9 : “คิดแบบ Content Publisher เขาคิดกันอย่างไร?”

วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปงาน Digital Matters 9 ที่จัดโดย Thumbsup งานในครั้งนี้จัดขึ้นในหัวข้อ “คิดแบบ Content Publisher เขาคิดกันอย่างไร?” โดยมี Content Creator 2 ท่านที่มาร่วมในงานสัมมนาคือ พี่เอ็ม ขจร เจียรนัยพานิชย์ (@Khajochi) ผู้ก่อตั้งเว็บ MacThai, MangoZero, ParentsOne กับเคน นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ บรรณาธิการบริหารสำนักข่าว The Standard โดยมีพี่แบงค์ ชรัตน์ เพ็ชร์ธงไชย (@charathbank) Content Portal Manager แห่ง LINE ประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ ผมเลยจะมาสรุปเนื้อหาแบบง่ายๆถึงสิ่งที่พูดกันบนเวทีแล้วกันครับ ภาพรวมของอุตสาหกรรม Content เรากำลังอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านของสื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 นั่นคือเปลี่ยนผ่านเข้าสู่โลกของดิจิทัลและข้อมูล จนคนที่อยู่ในวงการสื่อมานานบางคนปรับตัวไม่ทัน สาเหตุมาจาก 3 ปัจจัยหลัก ดังนี้ Platfrom เดิมทีสื่อเคยมี Platfrom […]